Login  Register
Email:

Pass:

forgot password?

Email:

login?

 TRAINERUL

 

Textul in format pdf 

 

                 Trainerul ocupă un rol central în cadrul activităților de debate ale asociatiilor de dezbateri. Prin faptul că familiarizează studenții cu practicile de debate, că încearcă să le insufle abilitățile necesare pentru discursul public și analiza critică a unor chestiuni complicate, instructorul este cel care oferă studenților baza necesară pentru o activitate de succes în dezbateri și public speaking.

            Exercițiul dezbaterii oferă beneficii enorme studenților, o dată pentru că cizelează simțul critic și examinarea analitică a chestiunilor complexe, dar și pentru că dezvoltă încrederea în sine. Din aceste motive, asociatiile de dezbateri încurajează puternic introducerea dezbaterilor ca unealtă de educație non tradițională.


I. Toți educatorii trebuie să împărtășească anumite asumpții pedagogice:

 

1. Educatorii trebuie să realizeze că discursul public și dezbaterile academice sunt activități care pun studentul în centrul atenției.

Participarea la activități de debate și public speaking încurajează studenții să fie “consumatori” analitici, critici și documentați ai discursurilor. Aceste calități sunt dezvoltate în rândul debaterilor mai cu seamă când li se oferă ocazia să-și exprime ideile și să-și găsească propriile voci.

2. Educatorii trebuie să aibă o cultură generală bogată și să fie dispuși să împărtășească cunoștințe și informații cu alții.

Trainerii, profesorii și coach-ii trebuie să fie deschiși dpdv intelectual și dispuși să își sprijine debaterii în procesul de documentare. Mai mult, educatorii trebuie să ofere informații adecvate (atât generale cât și specifice) pentru a-și sprijini studenții în a înțelege chestiunile în discuție. Însă, studenții înșiși (și nu coach-ii sau profesorii) sunt cei care trebuie să-și construiască un caz de debate, să analizeze resursele, să dezvolte strategii. În procesul de învățare, rolul trainerului, profesorului și al instructorului trebuie să fie acela de facilitator.

3. Educatorii trebuie să fie organizați.

Trainerii, profesorii și coach-ii trebuie să planifice cu grijă timpul – cel de predare, de exerciții șamd. Fiecare sesiune trebuie să aibă obiective definite clar și în urma fiecărei sesiuni trainerul, profesorul sau coach-ul ar trebui să evalueze măsura în care au fost atinse obiectivele propuse, folosindu-se de criterii de evaluare prestabilite.

4 Educatorii trebuie să creeze un mediu plăcut și propice învățării.

Un mediu plăcut și propice învățării este un mediu în care toți studenții primesc atenția cuvenită și în care sunt provocați să-și atingă potențialul- acest aspect este cel mai important în procesul învățării. Acest obiectiv este atins atunci când educatorii depun eforturi pentru ca studenții debateri să se implice activ în procesul învățării. Un instructor bun este acela care reușește să insufle

 

 

 

studenților încrederea în sine și abilitățile necesare pentru a deveni persoane cu curiozitate intelectuală, spirit de explorator al chestiunilor stringente.

 

 

II. Responsabilitățile ce definesc un trainer/instructor sunt:

 

1.  Un trainer/instructor trebuie să fie un eficient profesor de debate.

Un trainer trebuie să dețină cunoștințe aprofundate de practică și teorie a dezbaterilor academice și ar trebui, de asemenea, să poată transmite mai departe cunoștințele sale participanților în timpul sesiunii de instruire. Nu este necesar ca un instructor să aibă experiență substanțială ca participant la dezbateri, însă acesta trebuie să instruiască studenții în mod competent și atractiv. Un instructor trebuie să sugereze studenților modul în care ar trebui făcută munca de cercetare, pregătirea argumentelor, structurarea răspunsurilor și punerea întrebărilor critice.

În general, trainerii trebuie să aprecieze și să respecte viziunea ARDOR asupra dezbaterilor – dezbaterile sunt un mobil al democratizării societății și al dezvoltării individului. Instructorii trebuie să se familiarizeze cu cerințele etice pe care  arbitrii și studenții implicați în activitățile ARDOR trebuie să le îndeplinească și să insufle studenților aceste valori.

 

2. Trainerul/Instructorul trebuie să fie un bun pedagog.

            Un instructor trebuie să adopte metode de învățare adaptate la cerințele unice ale unui anumit training. Instructorii trebuie să folosească o metodologie corespunzătoare pentru a răspândi cunoștințe și aptitudini într-un mod cât mai eficient. Instructorii sunt încurajați să implementeze metode interactive, axate pe student, ajustate pentru pentru o audiență anume și în concordanță cu cunoștințele teoretice transmise pe parcursul trainingului. De asemenea, instructorii trebuie să folosească o gamă largă de instrumente, precum jocurile de rol și simularile, activitățile de grup și prezentări audio-vizuale pentru a facilita procesul de învățare.

Pentru a îmbunătăți eficiența lecțiilor, trainerii se pot axa pe mărturii personale ale studenților. Mai mult decât atât, instructorii trebuie să prezinte audienței analogii citate frecvent și selectate cu atenție, cu relevanță față de tema discutată. Instructorii trebuie să înțeleagă că scopul principal al instructajului este formarea și dezvoltarea studenților; în acest sens, trainerii nu trebuie să monopolizeze discuțiile, ci mai degrabă să implice toți studenții prin sondarea ideilor acestora. Nu în ultimul rând, instructorul trebuie să poată colabora cu un co-trainer, fără să încerce să îi eclipseze.

 

3.Trainerul/ Instructorul trebuie să fie receptiv la nevoile audienței.

            Un instructor trebuie să comunice clar cu proprii studenți și trebuie să fie expert în limba în care se desfășoară instructajul. Instructorii trebuie să poată varia nivelul vocabularului și terminologilor complexe utilizate în training; de asemenea, aceștia trebuie să răspundă la intrebări în mod clar și civilizat.

 

 

 

 

4. Trainerul/Instructorul trebuie să asigure o atmosferă pozitivă.

            În anumite cazuri, studenții pot considera experiența unui training ca fiind o provocare. Instructorul trebuie, deci, să încerce să cultive nu doar interesul studenților, dar și sentimentul de siguranță al acestora. Un instructor trebuie să activeze în mod eficient într-un mediu cosmopolit și niciodată să nu încurajeze forme de favoritism sau prejudecăți, incluzând, dar nefiind limitate la sex, limbă, cultură și religie. Trainerul trebuie să încerce să implice toți membrii audienței în mod egal. Deși instructorii trebuie să se străduiască să facă întâlnirile cât mai interesante, aceștia trebuie să dea dovadă în același timp și de maturitate în folosirea umorului, pentru a nu jigni participanții. În concluzie, este foarte important ca trainerii să păstreze o relație civilizată și profesionistă cu proprii studenți. În toate circumstanțele, instructorii reprezintă ARDOR, iar conduita lor trebuie să demonstreze respect față de principiile de profesionalism și echitate adoptate de aceasta.

 

5. Trainerul/Instructorul trebuie să dea dovadă de aptitudini organizatorice în planificarea și desfășurarea sesiunilor de instructaj.

            Instructorii trebuie să gestioneze cu răbdare modul în care își vor împărți timpul pentru prezentarea noțiunilor teoretice și cel pentru componenta analitică. Fiecare sesiune trebuie să aibă obiective clare, iar dupa fiecare sesiune instructorii trebuie să evalueze atingerea acestor obiective prin raportarea la niște criterii de evaluare prestabilite. Organizarea atentă va oferi flexibilitate sesiunilor, cât  și adaptabilitate la schimbarile de comitet de organizare (staff), la nivelul de prezență al studenților  sau la interesul fluctuant al cursanților.

Un proiect
Ardor
Finanțatori
Open Society Foundation
MemoPlus
Parteneri
Policy Center
British Council
Europuls
Ce-Re
Prime Romania
Centrul pentru jurnalism independent
Aisec
Cogitus
Foreign Policy
Elsa
Voluntari pentru idei si proiecte
Trust
Leap
Asociatia young initiative
Asjc
Osut
Susținători Parteneri instituționali
Parteneri media
HotNews
Romania Pozitiva
Think Outside The Box
Carevasazica
Studentie.ro
startub.unibuc.ro
Iasi fun
Ziarul de Iasi
KissFm
Acest proiect este finantat cu sustinere din partea Comisiei Europene. Aceast publicatie [comunicare] reflecta doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi facuta responsabila pentru utilizarea informatiei pe care o contine.